324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

กิจกรรม

Blog

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณหมอ แพทย์หญิงจีน กนกพร แซ่หยาง ในโอกาส “เปิดคลินิกการแพทย์แผนจีน”

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณหมอ แพทย์หญิงจีน กนกพร แซ่หยาง ในโอกาส “เปิดคลินิกการแพทย์แผนจีน” Read More
Blog

เข้าร่วมงานการประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 46

เข้าร่วมงานการประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 46 จ.นครสวรรค์ Read More
Blog

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณวิชัย บุญภราดร นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณวิชัย บุญภราดร นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย Read More
Blog

เข้าร่วมประชุมหอการค้าไทย-จีน หัวข้อเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย”

เข้าร่วมประชุมหอการค้าไทย-จีน หัวข้อเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย” Read More
Blog

กำหนดการงานฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์มณฑลไหหลำ

กำหนดการงานฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์มณฑลไหหลำ Read More
Blog

เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ 1 ทศวรรษ เอฟทีเอ อาเซียน-จีน...ก้าวต่อไปของเอกชนไทยในแดนมังกร”

เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ 1 ทศวรรษ เอฟทีเอ อาเซียน-จีน...ก้าวต่อไปของเอกชนไทยในแดนมังกร” Read More