324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

กิจกรรม

Blog

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทย คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย - นายกกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ เข้าร่วมงานสถาปนานายก Read More
Blog

เมื่อวันเสาร์ที่10 กันยายน คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานไหว้พระจันทร์

คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานไหว้พระจันทร์ Read More
Blog

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้รับเกียรติจากคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ ครั้งที่ 2 Read More
Blog

ประมวลภาพ งานสัมมนา เรื่อง “นโยบายและสถานการณ์การลงทุนปี 2022 เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะไหหลำ”

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมการค้าไทยไหหลำ โครงการ Thai Hainan Biz Network ได้จัดกิจกรรม งานสัมมนา เรื่อง “นโยบายและสถานการณ์การลงทุนปี 2022 เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะไหหลำ” ณ Amaranth A ชั้น 3 โรงแรม อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย โดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการไปบันทึกเทปรายการ รายการไฮ้หน่ำ โฮ้เจี้ยะ

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย โดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการไปบันทึกเทปรายการ รายการไฮ้หน่ำ โฮ้เจี้ยะ Read More
Blog

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมการค้าไทยไหหลำ อุปนายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น"

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 – 16.00 น. คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมการค้าไทยไหหลำ อุปนายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล "สมาคมการค้าดีเด่น" ในงาน Together is Power 2022 : Enhance The Dots ประจำปี 2565 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Read More