324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

กิจกรรม

Blog

รู้เขา รู้เรา สู้ศึกการค้าเสรี AEC

Read More
Blog

รับรู้ พร้อมรับมือ เศรษฐกิจยุคปฎิรูป ภาษีที่ดิน-มรดก ปี 2558

Read More
Blog

กิจกรรมประชุมใหหนำสัญจร และกิจกรรม สปป.ลาว

Read More
Blog

งานประชุมสันนิบาตองค์ชาวไหหลำภาคใต้

การประชุมในครั้งนี้ ท่านวรพจน์ เพียรอภิธรรม เลขาธิการและคณะกรรมการสมาคมการไทยไหหลำ ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ ในการประชุมสันนิบาตองค์ชาวไหหลำภาคมใต้ ครั้งที่ 54 Read More
Blog

งานสถาปนา สมัยที่ 14

สมาคมการค้าไทยไหหลำได้สถาปนา นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 14 Read More
Blog

เข้าร่วมงานพิธีมอบตำแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการ สมัยที่ 22 สมาคมอุตสาหกรรมไทย

เข้าร่วมงานพิธีมอบตำแหน่งนายกสมาคมและคณะกรรมการ สมัยที่ 22 สมาคมอุตสาหกรรมไทย Read More