324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

เข้าร่วมประชุมหอการค้าไทย-จีน หัวข้อเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย”

เข้าร่วมประชุมหอการค้าไทย-จีน ปาฐกถาโดย ท่านสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ หัวข้อเรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 

ผู้เข้าร่วมงาน    คุณวรพจน์  เพียรอภิธรรม 

                    คุณชนินท์   ธำรงวิทวัสพงศ์

                คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ