324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

โครงการ Thai Hainan BIZ Network เครือข่ายธุรกิจไทย ไหหลำ

นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำคุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม และคณะทำงานสมาคมการค้าไทยไหหลำ ได้เชิญชวนเข้าร่วม โครงการ Thai Hainan BIZ Network เครือข่ายธุรกิจไทย ไหหลำ 


จุดประสงค์ เพื่อเป็นช่องทางให้สมาชิกได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกิจ รวมถึงร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆ แก่สมาชิกที่เข้าร่วมผ่านช่วงทาง LINE Openchat ซึ่งเป็นช่องทางออนไลน์ที่เหมาะกับช่วงเหตุการณ์ปัจจุบัน 


ศึกษาข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ได้ที่  https://youtu.be/Vw_7ZKKTUq0 


ท่านที่สนใจสามารถกรอกแบบสมัครได้จากเอกสารที่แนบด้านล่างค่ะ