324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

ประกาศผลการพิจารณารางวัล สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศผลการพิจารณารางวัล สมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
สมาคมการค้าไทยไหหลำได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ตามรายมิติที่ 1 ผลสำเร็จตามพันธกิจ และมิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ