324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณวิชัย บุญภราดร นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณวิชัย บุญภราดร นายกกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563