324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

ท่านอัฌชาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณกัญญา ธรรมสามิสร คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ คุณชาญชัย นิ่มเล่ห์ - ได้เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย – จีน และสมาคมธุรกิจต่างๆ ครั้งที่ 241 ณ หอประชุมกวาง หวา ถัง หอการค้าไทย - จีน

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. โดยท่านอัฌชาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณกัญญา ธรรมสามิสร คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ คุณชาญชัย นิ่มเล่ห์

- ได้เข้าร่วมประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย – จีน และสมาคมธุรกิจต่างๆ ครั้งที่ 241 ณ หอประชุมกวาง หวา ถัง หอการค้าไทย - จีน เขตสาทร กรุงเทพฯ