324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

ท่านอัฌชาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ และ ผศ.ไพรินทร์ สมภพสกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ได้เข้าพบ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อมอบหนังสืออัตลักษณ์ใหหลำและส้มมงคลในเทศกาลต

วันที่ 7 กพ.2567 เวลา 13:30 น. โดยท่านอัฌชาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ และ ผศ.ไพรินทร์ สมภพสกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ  ได้เข้าพบ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์  เพื่อมอบหนังสืออัตลักษณ์ใหหลำและส้มมงคลในเทศกาลตรุษจีน พร้อม ขอคำแนะนำในการพัฒนาสมาคม