324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ร่วมอวยพรตรุษจีน คุณเสรี ตันชูเกียรติ

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ร่วมอวยพรตรุษจีน คุณเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ณ สำนักงานฯ สนามบินน้ำ