324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ ผู้แทนท่านนายก อัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวรพจน์ เพียรอภิ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ
ผู้แทนท่านนายก อัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
และคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ได้ให้การต้อนรับ
คณะเหลียงโหมว สหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลไหหลำ
พร้อมด้วยผู้นำ คณะผู้แทน จากมณฑลไหหลำ
และร่วมประชุมหารือ ความร่วมมือด้านการค้าและวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย