324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับ คุณหลิน เจี้ยน ประธานบริษัท ไห่หนาน หลงเฉวียน กรุ๊ป พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงแล

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย
คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
ผู้แทนท่านนายก มานะผล ภู่สมบุญ
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ
และคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ได้ให้การต้อนรับ คุณหลิน เจี้ยน ประธานบริษัท ไห่หนาน หลงเฉวียน กรุ๊ป
พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและเชฟมืออาชีพในเครือ หลงเฉวียน กรุ๊ป
และได้จัดงานนำเสนอธุรกิจที่เกี่ยวข้องวัตถุดิบผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสของไทย
โดยมีบริษัทฯ ชั้นนำมากมาย เข้าร่วมนำเสนอ
ให้แก่บริษัท หลงฉวน จำกัด Longquan Co.,Ltd. จากมณฑลไหหลำสาธารณรัฐประชาชนจีน
ณ บริเวณชั้น 2 สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย