324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 การประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 52 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมเฮอริเทจ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566

การประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 52 

ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมเฮอริเทจ

อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย

โดยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ

คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย

พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17

เข้าร่วมการประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 52 ตามระเบียบวาระ

จากนั้นในช่วงค่ำ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ในบรรยากาศอันอบอุ่นและเปี่ยมด้วยมิตรไมตรีของ

เจ้าภาพและผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้