324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 16.00 - 19.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล ได้เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 16.00 - 19.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล ได้เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน A NEW CHAPTER BEGINS TRANSLATION TO RESEARCH AND SUSTAINABLE COMPANY สถานประกอบการและผลิตเวชภัณฑ์กลุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ สถานที่ผลิตแห่งใหม่ตามมาตรฐาน ISO 13485 ของบริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด โดย เภสัชกร พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจ์ ณ เลขที่ 68 หมุ่ 3 ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา