324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

กิจกรรม

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้ร่วมประชุมหารือและพูดคุยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะไหหลำ กับ คุณสุวิศว์ เมฆเสรีกุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมฯ ได้ร่วมประชุมหารือ Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำ เข้าร่วมงาน Grand Opening โชว์รูม BYD Dream Car

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน Grand Opening โชว์รูม BYD Dream Car สาขาเชิงเนิน Read More
Blog

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย ท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “อัตลักษณ์ไหหลำและศาลเจ้าจีนไหหลำในประเทศไทย”

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย ท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม และคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 - ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “อัตลักษณ์ไหหลำและศาลเจ้าจีนไหหลำในประเทศไทย” Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย ท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ และคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ได้จัดกิจกรรม CSR บริจาคหนังสือทรงคุณค่า ของมูลนิธิ 13 ตระกูลแซ่

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 12.00 – 13.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย ท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ และคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 17 ได้จัดกิจกรรม CSR บริจาคหนังสือทรงคุณค่า Read More
Blog

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย ท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย ท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ คุณวัชราวิทย์ แสงพงศ์ชวาล ได้เข้าร่วมพิธีเปิด"งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่10 Read More
Blog

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 16.00 - 19.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล ได้เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล ได้เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน A NEW CHAPTER BEGINS TRANSLATION TO RESEARCH AND SUSTAINABLE COMPANY Read More