324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย ท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย ท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ คุณวัชราวิทย์ แสงพงศ์ชวาล ได้เข้าร่วมพิธีเปิด"งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่10" ณ ฮอลล์ 102 ไบเทค บางนา