324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

ข่าวสาร

Blog

การจดทะเบียนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

จริงหรือไม่ ? การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบการผู้ประกอบการมีตัวตน เป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำธุรกรรมอะไรบ้าง
Read More
Blog

รู้เหนือ รู้ใต้

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ จัดประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2558
Read More
Blog

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ของจีน

ไตรมาสที่ 3/2563 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากแตะระดับต่ำสุด (ลดลงร้อยละ 6.8) ในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2563 นายหนิง จี๋จื๋อ ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ได้แถลงเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีน 6 ประการในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
Read More
Blog

เจาะลึก “เทศกาลช้อปปิ้ง 11.11” ตอนที่ 5 : สินค้าไทยที่ได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มออนไลน์จีน

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นที่น่าสังเกตว่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เงินของผู้บริโภคชาวจีนหรือไม่?
Read More