324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมหารือนอกรอบนัดแรกประเด็นความร่วมมือเมืองสงขลาประเทศไทย กับ เมืองเหวินชางมณฑลใหหนำ

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดยคุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ ท่านนายกมานะผล  ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม คุณวัชราวิทย์ แสงพงศ์ชวาล คุณวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีเมืองสงขลา คุณสยมพร ปริญญาศิริ ภริยานายกเทศมนตรีเมืองสงขลา คุณสุวิทย์ ตันรัตนากร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา คุณอัคนันท์ กิตนนท์ชนันท์ นายกสมาคมใหหนำแห่งภาคใต้ คุณดนัยธร จารุพฤกพันธ์ นายกห้าสมาคมจีนเมืองสงขลา ได้ร่วมประชุมหารือนอกรอบนัดแรกประเด็นความร่วมมือเมืองสงขลาประเทศไทย กับ เมืองเหวินชางมณฑลใหหนำ ในประเด็นที่สรุป ดังนี้

1.การเชื่อมโยงด้านการศึกษาเรียนต่อประเทศจีนกับเยาวชนในอำเภอเมืองสงขลา

2.การร่วมมือทางการกีฬาวอลเลย์บอล

3.อื่นๆ