324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

TEL:02 235 7277   FAX:02 235 7279

TH EN CN

 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider


เกี่ยวกับเรา

Icon

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นสมาคมการค้าไทยไหหลำที่แข็งแกร่ง ร่วมมือประสานทุกองค์กร ส่งเสริมธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม สานสัมพันธ์ด้วยมิตรภาพ สร้างความยั่งยืนให้กับสมาคมฯ

Icon

พันธกิจ

1. เสริมสร้างความสามัคคี ในกลุ่มสมาชิกสมาคมการค้าไทยไหหลำ และชาวไหหลำ ให้มีความแน่นแฟ้น ร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น
2. สร้างเครือข่ายชาวไหหลำ และสร้างโอกาสด้านการค้า การลงทุน ในกลุ่มสมาชิกและพันธมิตรการค้าชาวไหหลำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. จัดทำแผนงานกิจกรรมต่างๆ เชื่อมโยงสมาชิกสมาคมการค้า ทั้งในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
4. ร่วมมือกับสมาคมใหหนำ สมาคมการค้าไทย - จีน หรือสมาคมการค้าอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน

คณะกรรมการสมาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ตอบ

สามารถฝากคำถามมาได้ที่

1. สมาคมการค้าไทยไหหลำ

2. กลุ่มสัญจร

3. คลินิคภาษี สแกน QR Code


    ตอบ

สวัสดีค่ะ ยินดีตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษี อ่านต่อเพิ่มเติมในเรื่อง สรรพากรขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ที่ https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/news/2564thai/news19_2564.pdf

# หัวข้อการประชุม วัน-เวลา ที่ประชุม
1 ขอเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ. สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) 29 Sep 2022    เวลา 09.00 - 12.00 น.
2 งานสัมมนา เรื่อง “นโยบายและสถานการณ์การลงทุนปี 2022 เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะไหหลำ” 01 Sep 2022    เวลา 13.00 - 16.00 น.
3 งานสัมมนาและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2565 01 Sep 2022    เวลา 12.00 - 16.00 น.

กิจกรรม

Blog

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย ท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดย ท่านนายกอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ คุณวัชราวิทย์ แสงพงศ์ชวาล ได้เข้าร่วมพิธีเปิด"งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่10

Read More
Blog

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 16.00 - 19.00 น. สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล ได้เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน

สมาคมการค้าไทยไหหลำ นำโดยคุณกมลชัย หาญวิวัฒนกูล ได้เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน A NEW CHAPTER BEGINS TRANSLATION TO RESEARCH AND SUSTAINABLE COMPANY

Read More
Blog

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมหารือนอกรอบนัดแรกประเด็นความร่วมมือเมืองสงขลาประเทศไทย กับ เมืองเหวินชางมณฑลใหหนำ

สมาคมการค้าไทยไหหลำ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นำโดยคุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ เลขาธิการสมาคมการค้าไทยไหหลำ ท่านนายกมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย

Read More

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ