• HOME
  • ABOUT US
  • กลุ่มธุรกิจ
  • MAP
  • CONTACT US
กลุ่มธุรกิจ
COMMITTEE
NEWS
ACTIVITIES PICTURES
OUR MEMBER
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 64
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 228,854
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
29 พฤศจิกายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
  บทความและข้อมูล
ความหมายของมูลนิธิ หรือสมาคม
ความหมาย

               คำว่า “สมาคม ตามมาตรา 78 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง หมายถึง การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้
               โดยสมาคมที่ได้จดทะเบียนแล้วจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
               นอกจากนี้สมาคมยังอาจจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายอื่น ๆ ดังนี้
               - พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
               - พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2517
               - พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

สร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ใน 5 ขั้นตอน
     วัฒนธรรมในองค์กรนั้นเปรียบเสมือนการปลูกฝังแนวคิดและทัศนคติต่างๆ ให้กับผู้คนในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรมีแนวคิดในการทำงานที่คล้ายคลึงกันเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันในองค์กร อย่างบริษัทชื่อดังอย่าง Google ก็มีวัฒนธรรมในองค์กรเพื่อให้พนักงานในองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้มีระบบสันทนาการแบบเต็มรูปแบบทั้งกีฬาและความบันเทิงเพื่อให้พนักงานได้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายจนมีไอเดียดีๆ มาใช้ในการทำงานมากขึ้น หรือบริษัทบางแห่งก็อาจมีกิจกรรมต่างๆ ทุกสัปดาห์เพื่อเกิดบรรยากาศแห่งความสุขและให้พนักงานนั้นรู้สึกดีที่เป็นส่วนหนึ่งในองค์กรมาขึ้น ซึ่งจะว่าไปแล้ววัฒนธรรมในองค์กรเหล่านี้ก็ไม่ได้แตกต่างกับวัฒนธรรมระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศมากนัก เพราะทั้งหมดนี้คือการสร้าง ความเชื่อ สร้างวิถีการใช้ชีวิต สร้างเรื่องราว สร้างแนวคิด สร้างจริยธรรมในการทำงานไม่ต่างจากวัฒนธรรมโดยทั่วไปเลย
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

สภาพแวดล้อมของการทำงานในแต่ละองค์กรนั้นมีลักษณะเป็นศูนย์รวมของคนทำงานจากหลากหลายที่มา ทำให้แต่ละคนมีความคิดและทัศนะคติที่แตกต่างกันออกไป การทำงานร่วมกับคนอื่นจึงอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ซึ่งถ้าหากต้องการให้คนเหล่านี้ทำงานร่วมกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันก็จำเป็นต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวบางอย่าง เพื่อให้คนทั้งองค์กรเดินไปในทางเดียวกันได้

วัฒนธรรมในองค์กร (Organization Culture) จึงถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ ล้วนต้องมีไว้เพื่อช่วยยึดเหนี่ยวและเป็นทิศทางกำกับการทำงานสำหรับคนทั้งองค์กรแทบทั้งสิ้น โดยวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยปรับแนวคิดของแต่ละคนให้ตัดสินใจไปในทางเดียวกันมากขึ้น และยังส่งผลไปยังลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้ที่มีส่วนร่วมในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ถ้าเราหันมามองตัวองค์กรที่เราทำงานอยู่จะเห็นว่าองค์กรนั้นมีลักษณะที่ไม่แตกต่างไปจากคน องค์กรเองจะต้องให้ความสำคัญกับทั้งไอคิวและอีคิว ไอคิวขององค์กรคือศักยภาพในการบริหารงานที่เกิดจากความสามารถของคนในองค์กร 

Copyright by thaihainantrade.com
Engine by MAKEWEBEASY